Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Raciążu

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu jest placówką publiczną prowadzącą naukę w klasach I – VIII .

Szkoła składa się z dwóch budynków dydaktycznych i hali sportowej. Na terenie obiektu znajduje się boisko sportowe z nawierzchnią taranową i teren rekreacyjny dla uczniów ze ścieżką przyrodniczą. Budynek szkoły i teren jest monitorowany i ogrodzony, co zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do nauki i odpoczynku.

Placówka wyposażona jest w 35 sal lekcyjnych w tym pracownie dydaktyczne do informatyki, chemii, biologii, matematyki, historii, geografii, języków obcych, języka polskiego, nauczania zintegrowanego. Szkoła prowadzi świetlicę , bibliotekę z czytelnią, stołówkę szkolną.

W szkole zapewniamy dzieciom opiekę pedagogiczną, psychologiczną i pielęgniarską.

Prowadzimy zajęcia specjalistyczne z zakresu gimnastyki korekcyjnej, logopedii, terapii pedagogicznej, rewalidacji.

Kierownictwo
Dyrektor szkoły: Dariusz Mosakowski.
Wicedyrektor: Elżbieta Tobolska.

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
ul. Kilińskiego 62B
09-140 Raciąż
tel.: 23 679 11 81
sekretariat@mzsraciaz.pl

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Raciążu
Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Raciążu
Facebook