Informator

Taxi

TAXI Raciąż
Jan Borkowski
tel. 517 979 867

Urzędy

Urząd Miejski
09-140 Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 17
tel. (023) 679 11-83, (023) 679 18-65

Urząd Gminy
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2
tel. (023) 679 12-80

Urząd Pocztowy
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 22
tel. (023) 679 10-40, 504-708-913

Telefony alarmowe

Komenda Powiatowa Policji
09-100 Płońsk, ul. 1 Maja 3
tel. 997 lub (023) 662 15-00 (dyżurka),

Komisariat Policji
09-140 Raciąż, ul. Błonie 1
tel.(0-23) 662 15 70

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
09-100 Płońsk, ul. dr. Rutkowskiego 16
tel. 998 lub (023) 662 32-44 (centrala)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Punkt Alarmowy
09-100 Płońsk, ul. dr. Rutkowskiego 16
tel. 998 lub (023) 662 27-16

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 23
tel.(0-23) 679 11-25

Niepubliczny Zakład Opieki Zdowotnej „MADENT-MED”
09-140 Raciąż, ul. Błonie 22
tel.(0-23) 679 22-15

Pogotowie Energetyczne
09-140 Raciąż, ul. Zawoda 41
tel.(0-23) 679 10-14

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
09-140 Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17
tel.(0-23) 679 11-14

Przychodnie lekarskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Mławska 15
tel. (023) 679 10-85

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MADENT-MED”
09-140 Raciąż, ul. Błonie 22
tel. (023) 679 10-29

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 21
tel. (023) 679 20-07

Apteki

Apteka mgr farm. E. Zalewska
09-140 Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 18
tel. (023) 679 10-20
poniedziałek – piątek: godz. 7:30 – 19:00
sobota: 8:00 – 15:00

Apteka „MAX MEDICUM” S.C. M. Kuźniewska
09-140 Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 10
tel. (023) 679 12-77
poniedziałek – piątek: godz. 7:30 – 18:00
sobota: 7:30 – 14:00

Apteka „Pod Cisem”
09-140 Raciąż, ul. Błonie 22
tel. (023) 679 11-52,
godz. 9:00 – 17:00