Dostępność

Informacje o Urzędzie Miejskim w Raciążu w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Urząd Miejski w Raciążu, czyli w skrócie urząd, znajduje się na Placu Adama Mickiewicza 17 w Raciążu. To budynek, w którym pracują Burmistrz oraz urzędnicy. Ma jedno wejście główne od strony Placu Adama Mickiewicza.

Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Burmistrzem Raciąża jest Mariusz Godlewski.

Burmistrzowi w pracy pomagają sekretarz miasta, skarbnik miasta oraz pracownicy.

Czym zajmuje się urząd?

W urzędzie można się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej działalności, wyrobić dowód osobisty, zgłosić, gdy urodzi się dziecko. To w urzędzie otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia.

W urzędzie zapłacisz podatki. To tutaj dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa. Urząd zajmuje się też drogami, ochrona środowiska, segregowaniem śmieci i dbaniem o zieleń w mieście. Zajmuje się także planowaniem przestrzeni.

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku – 7:30 – 15:30

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 23 683 48 50.

Możesz też wysłać e-mail na adres sekretariat@miastoraciaz.pl

To jest sekretariat. Tu możesz np. umówić się na spotkanie z Burmistrzem czy zostawić pismo. W sekretariacie możesz poprosić o pomoc w spotkaniu z danym pracownikiem urzędu.

Jeśli przyjedziesz do nas autem zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu.

Miejsce znajdziesz na przeciwko budynku urzędu. Jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami.

Do osób takich zaliczamy m.in.:

 • osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, na wózkach,
 • poruszające się o kulach,
 • osoby niewidome i słabowidzące,
 • osoby głuche i słabosłyszące,
 • osoby w kryzysach psychicznych,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby ze spektrum autyzmu,
 • osoby z ograniczonymi możliwościami poznawczymi,
 • osoby starsze,
 • osoby przewlekle chore,
 • osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osoby o niższym wzroście (w tym również dzieci),
 • kobiety w ciąży,
 • inwalidzi wojenni.

W odpowiedzi na moralne wyzwanie dotyczące godnego i swobodnego dostępu do wszystkich sfer życia publicznego bez względu na wszelkie ograniczenia oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Urząd Miejski w Raciążu zapewnia następujące udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Pętla indukcyjna

Pętla indukcyjna, czyli urządzenia umożliwiające dobre słyszenie ze zrozumieniem w złych warunkach akustycznych przez osoby posługujące się aparatami słuchowymi. Pętla jest dostępna w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu – Plac Adama Mickiewicza 17.

Usługa tłumacza migowego

Udogodnieniem dla osób Głuchych  jest usługa tłumacza migowego w formie tradycyjnej, czyli umówienie się uprzednie z tłumaczem towarzyszącym podczas załatwiania spraw urzędowych. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, który znajduje się tutaj:

Pies asystujący

W budynku Urzędu Miejskiego mogą przebywać psy pod nadzorem właściciela/opiekuna. Dotyczy to każdego psa, bez względu na to czy jest to pies pracujący czy towarzyszący. Urząd posiada odpowiednie oznaczenia przy wejściu do budynku. W związku z tym także psy asystujące osobom z niepełnosprawnościami, psy przewodnicy osób niewidomych/niedowidzących, psy podczas szkolenia na przewodnika/asystenta, psy wsparcia emocjonalnego mogą przebywać na terenie Urzędu bez wskazywania przez właściciela/opiekuna zaświadczeń, certyfikatów, badań weterynaryjnych, itp. Jedynym wymogiem jest, aby pies był trzymany na smyczy.

Dostęp alternatywny

Urząd Miejski w Raciążu zapewnia mieszkańcom dostęp alternatywny, poprzez poproszenie danego pracownika Urzędu o zejście do sekretariatu znajdującego się na parterze budynku, w celu załatwienia sprawy.