Spotkania z interesantami

Zasady przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

Interesantów zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Burmistrz lub Sekretarz Miasta – we wtorki w godzinach od 15:30 do 16:30.

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się osobiście lub telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (Plac Adama Mickiewicza 17, 09 – 140 Raciąż, tel. (23) 679 11 63), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Kolejność przyjęć interesantów ustala Sekretariat Urzędu Miejskiego w Raciążu, wyznaczając datę i godzinę przyjęcia.

Warunkiem przyjęcia przez Burmistrza Miasta osoby zainteresowanej jest wykorzystanie drogi służbowej.

Burmistrz Miasta Raciąża

Na spotkania z Burmistrzem można się umawiać pod numerem telefonu (23) 679 11 63 lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Od dnia 01 czerwca 2019r. rejestracja osób zainteresowanych spotkaniem z Przewodniczącym Rady Miejskiej odbywa osobiście lub telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (Plac Adama Mickiewicza 17, 09 – 140 Raciąż, tel. (23) 679 11 63), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Kolejność przyjęć interesantów ustala Sekretariat Urzędu Miejskiego w Raciążu, wyznaczając datę i godzinę przyjęcia.

Radni Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej w Raciążu pełnią dyżury w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego.