Raciąska Rada Młodzieżowa

Debatowali kandydaci do Raciąskiej Rady Młodzieżowej

12 grudnia w sali widowiskowej raciąskiego MCKSiR odbyła się debata kandydatów, którzy wystartują w wyborach do Raciąskiej Rady Młodzieżowej.

Młodzież odpowiadała na pytania związane z ich ewentualną przyszłą działalnością w Raciąskiej Radzie Młodzieżowej, którą powołano uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu 29 września 2023 r., wcielając tym samym w życie inicjatywę Burmistrza Mariusza Godlewskiego. Młodzi ludzie opowiadali m.in. dlaczego zdecydowali się kandydować, jakie będą ich główne cele i priorytety czy jakie są ich pomysły na zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy społeczne i obywatelskie. Niektórzy kandydaci skupiali się na kwestiach edukacyjnych, proponując nowe sposoby wsparcia nauki, organizowanie dodatkowych zajęć rozwijających ich zainteresowania czy stworzenie portalu wymiany informacji. Inni koncentrowali się na sprawach kulturalnych i społecznych, proponując organizację wydarzeń artystycznych, aktywności sportowych oraz inicjatyw integracyjnych dla młodzieży.

Bardzo się cieszę, że tak wielu chętnych zgłosiło się do kandydowania na radnych do Raciąskiej Rady Młodzieżowej. Jest to sygnał, że młodzi ludzie chcę angażować się w życie społeczne i polityczne miasta. Będę starał się sprostać oczekiwaniom jakie są we mnie pokładane, aby uczynić nasze miasto miejscem bardziej przyjaznym młodzieży – podkreśla gospodarz naszego miasta.

Informacja Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Raciąskiej Rady Młodzieżowej w poszczególnych Okręgach Wyborczych