Urząd Miejski

Dane ogólne

Urząd Miejski
09-140 Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 17

Tel. Centrala: (0-23) 679 11 63, (0-23) 679 11 83
Fax. (0-23) 679 18 65
www: miastoraciaz.pl
e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

Gmina Miasto Raciąż

Miasto Raciąż jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą zamieszkujących ją ludzi. Mieszkańcy miasta mogą realizować swoje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia. Najważniejszym z nich jest możliwość uczestniczenia w powoływaniu władz miejskich. Ze względu na wykonywane zadania władze miasta można podzielić na uchwałodawcze i wykonawcze. Władzą uchwałodawczą w gminie jest Rada Miejska w Raciążu, rolę zaś organu wykonawczego pełni Burmistrz Miasta Raciąża. Rada Miejska oraz Burmistrz powoływani są podczas wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych oraz większościowych.

Nip Gminy: 567-19-05-245
Regon Gminy: 130377853
Identyfikator Gminy: 142002 1

Od dnia 01.01.2019 rachunkami bankowymi Gminy Miasto Raciąż są niżej wymienione rachunki bankowe:

 • 05 8233 0004 0000 1544 2017 0080
  Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłat nieopodatkowanych między innymi:
  • opłat za dzierżawę, czynsz za najem lokali,
  • opłat za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,
  • opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • opłaty skarbowej,
  • opłaty targowej,
  • opłat związanych z licencjami i zezwoleniami,
  • opłat i kar za wycinkę drzew
 • 81 8233 0004 0000 1544 2017 0070
  Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Wszyscy podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych mają utworzone indywidualne rachunki bankowe, na które należy uiszczać opłaty z tego tytułu.

Szczegółowe informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonów: 23 6791163 wewn. 40.

Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 14:45
Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:30

Godziny pracy

Poniedziałek07:30 – 15:30
Wtorek07:30 – 15:30
Środa07:30 – 15:30
Czwartek07:30 – 15:30
Piątek07:30 – 15:30

Cennik

Zgodnie z Zarządzeniem nr 58/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt wysokość odpłatności za wykonanie dla strony jednej sztuki kserokopii wynosi: 

 • kserokopia jednostronna formatu A4 – 0,50 zł
 • kserokopia jednostronna formatu A3 – 1,00zł
 • kserokopia jednostronna w kolorze formatu A4 – 2,00 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2012 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz w celu jej ponownego wykorzystania wysokość odpłatności za udostępnienie informacji publicznej na nośniku wynosi:

 • udzielonych w formie kserokopii jednostronnej formatu A4 – 0,50 zł
 • udzielonych w formie kserokopii formatu A3 – 1,00zł
 • udzielonych w formie kserokopii w kolorze formatu A4 – 2,00 zł
 • przekazywanych na płycie CD-700 MB – 3,00 zł za sztukę
 • przekazywanych na płycie DVD+R – 4,7 GB – 4,00 zł za sztukę.

Opłaty, o których mowa należy uiścić w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: 59 8233 0004 0000 1544 2004 0001

Telefony

StanowiskoImię i nazwiskoPokójTelefonAdres e-mail
Burmistrz Miasta RaciążMariusz Jerzy Godlewski27(23)
6791183
sekretariat@miastoraciaz.pl
Sekretarz MiastaRenata Kujawa24w. 32renata.kujawa@miastoraciaz.pl
Skarbnik MiastaMaria Małgorzata Karwowska21w. 27skarbnik@miastoraciaz.pl

Parter

StanowiskoImię i nazwiskoPokójTelefonAdres e-mail
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej oraz wodnejPiotr Zaszewski2w. 40piotr.zaszewski@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej Agnieszka Kordalska – Klimiuk2w. 40agnieszka.kordalska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochronyJolanta Charzyńska2w. 36jolanta.charzynska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkówKatarzyna Zawadzka5w. 36katarzyna.zawadzka@miastoraciaz.pl
Sekretariat Urzędu MiejskiegoPaulina Ryfińska3w. 11sekretariat@miastoraciaz.pl
Darmowe Porady PrawneJanusz Rykowski3w. 11
KasaAnna Rutkowska4w. 21anna.rutkowska@miastoraciaz.pl
Urząd Stanu CywilnegoMarta Dąbrowa1w. 28marta.dabrowa@miastoraciaz.pl
Urząd Stanu CywilnegoAnna Szcześniewska1w. 28anna.szczesniewska@miastoraciaz.pl
KonserwatorRobert Widecki6
SprzątaczkaWioletta Pawlak6

I piętro

StanowiskoImię i nazwiskoPiętroTelefonAdres e-mail
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz mienia miejskiegoEwelina Duddek11w. 38ewelina.duddek@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. księgowości dochodów miasta – Zastępca SkarbnikaAnna Wiśniewska12w. 39anna.wisniewska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. księgowości budżetowejMagdalena Szcześniewska12w. 39magdalena.szczesniewska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. kadr, płac i księgowości oświatowejKamil Zabrodzki12w. 39kamil.zabrodzki@miastoraciaz.pl

II piętro

StanowiskoImię i nazwiskoPokójTelefonAdres e-mail
Redaktor naczelny gazety „Puls Raciąża”Dawid Ziółkowski22w. 35dawid.ziolkowski@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. rozwoju, inwestycji oraz środków pozabudżetowychJustyna Dumińska25w. 31justyna.duminska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. inwestycji, remontów oraz ochrony danych osobowychDariusz Groblewski25w,31dariusz.groblewski@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej, oświaty, kultury, zdrowia i sportuKatarzyna Wawrowska26w. 30katarzyna.wawrowska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. kadr, płac i spraw społecznychMarta Cieszewska24w. 32marta.cieszewska@miastoraciaz.pl

Zobacz także