Urząd Miejski

Dane ogólne

Urząd Miejski
09-140 Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 17

Tel. Centrala: (0-23) 683 48 50

Tel. Służbowy: 663 111 118
Fax. (0-23) 679 18 65
www: miastoraciaz.pl
e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

Gmina Miasto Raciąż

Miasto Raciąż jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą zamieszkujących ją ludzi. Mieszkańcy miasta mogą realizować swoje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia. Najważniejszym z nich jest możliwość uczestniczenia w powoływaniu władz miejskich. Ze względu na wykonywane zadania władze miasta można podzielić na uchwałodawcze i wykonawcze. Władzą uchwałodawczą w gminie jest Rada Miejska w Raciążu, rolę zaś organu wykonawczego pełni Burmistrz Miasta Raciąża. Rada Miejska oraz Burmistrz powoływani są podczas wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych oraz większościowych.

Nip Gminy: 567-19-05-245
Regon Gminy: 130377853
Identyfikator Gminy: 142002 1

Od dnia 01.01.2019 rachunkami bankowymi Gminy Miasto Raciąż są niżej wymienione rachunki bankowe:

 • 05 8233 0004 0000 1544 2017 0080
  Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłat nieopodatkowanych między innymi:
  • opłat za dzierżawę, czynsz za najem lokali,
  • opłat za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,
  • opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • opłaty skarbowej,
  • opłaty targowej,
  • opłat związanych z licencjami i zezwoleniami,
  • opłat i kar za wycinkę drzew,
  • opłata za reklamę w gazecie „Puls Raciąża”.
 • 81 8233 0004 0000 1544 2017 0070
  Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Wszyscy podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych mają utworzone indywidualne rachunki bankowe, na które należy uiszczać opłaty z tego tytułu.

Szczegółowe informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonów: 23 6791163 wewn. 40.

Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 14:45
Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:30

Godziny pracy

Poniedziałek07:30 – 15:30
Wtorek07:30 – 15:30
Środa07:30 – 15:30
Czwartek07:30 – 15:30
Piątek07:30 – 15:30

Cennik

Zgodnie z Zarządzeniem nr 58/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt wysokość odpłatności za wykonanie dla strony jednej sztuki kserokopii wynosi: 

 • kserokopia jednostronna formatu A4 – 0,50 zł
 • kserokopia jednostronna formatu A3 – 1,00zł
 • kserokopia jednostronna w kolorze formatu A4 – 2,00 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2012 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz w celu jej ponownego wykorzystania wysokość odpłatności za udostępnienie informacji publicznej na nośniku wynosi:

 • udzielonych w formie kserokopii jednostronnej formatu A4 – 0,50 zł
 • udzielonych w formie kserokopii formatu A3 – 1,00zł
 • udzielonych w formie kserokopii w kolorze formatu A4 – 2,00 zł
 • przekazywanych na płycie CD-700 MB – 3,00 zł za sztukę
 • przekazywanych na płycie DVD+R – 4,7 GB – 4,00 zł za sztukę.

Opłaty, o których mowa należy uiścić w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: 59 8233 0004 0000 1544 2004 0001

Telefony

StanowiskoImię i nazwiskoPokójTelefonAdres e-mail
Burmistrz Miasta RaciążMichał Skarbowski27(23) 6834850sekretariat@miastoraciaz.pl
Zastępca Burmistrza/Kierownik ds. inwestycji oraz infrastruktury gminnejPaweł Różycki7(23) 6834860pawel.rozycki@miastoraciaz.pl
Sekretarz MiastaRenata Kujawa24(23) 6834865renata.kujawa@miastoraciaz.pl
Skarbnik MiastaMaria Małgorzata Karwowska21(23) 6834862skarbnik@miastoraciaz.pl

Parter

StanowiskoImię i nazwiskoPokójTelefonAdres e-mail
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej oraz wodnejPiotr Zaszewski2(23) 6834851piotr.zaszewski@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej Agnieszka Kordalska – Klimiuk2(23) 6834852agnieszka.kordalska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochronyKatarzyna Chojka – Cieślak5 (23) 6834855katarzyna.chojka-cieslak@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkówKatarzyna Zawadzka5 (23) 6834856katarzyna.zawadzka@miastoraciaz.pl
Sekretariat Urzędu MiejskiegoWiktoria Dądalska3(23) 6834850sekretariat@miastoraciaz.pl
Darmowe Porady PrawneJanusz Rykowski3(23) 6834850
KasaAnna Rutkowska4(23) 6834854anna.rutkowska@miastoraciaz.pl
Urząd Stanu CywilnegoAnna Szcześniewska1(23) 6834857anna.szczesniewska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczejPaulina Ryfińska1(23) 6834853paulina.ryfinska@miastoraciaz.pl
KonserwatorRobert Widecki6
SprzątaczkaWioletta Pawlak6

I piętro

StanowiskoImię i nazwiskoPokójTelefonAdres e-mail
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz mienia miejskiegoIwona Stępniak – Ener11(23) 6834861 iwona.stepniak-ener@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. inwestycji, remontów oraz ochrony danych osobowychDariusz Grablewski11(23) 6834864dariusz.grablewski@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. księgowości dochodów miasta – Zastępca SkarbnikaAnna Wiśniewska12(23) 6834858anna.wisniewska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. księgowości budżetowejMagdalena Szcześniewska12(23) 6834859magdalena.szczesniewska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. kadr, płac i księgowości oświatowejKamil Zabrodzki12(23) 6834858kamil.zabrodzki@miastoraciaz.pl

II piętro

StanowiskoImię i nazwiskoPokójTelefonAdres e-mail
Redaktor naczelny gazety „Puls Raciąża”Dawid Ziółkowski22(23) 6834863dawid.ziolkowski@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. rozwoju, inwestycji oraz środków pozabudżetowychJustyna Dumińska25(23) 6834867justyna.duminska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej, oświaty, kultury, zdrowia i sportuKatarzyna Wawrowska26(23) 6834869katarzyna.wawrowska@miastoraciaz.pl
Stanowisko ds. kadr, płac i spraw społecznychMarta Cieszewska24(23) 6834866marta.cieszewska@miastoraciaz.pl

Zobacz także