Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu

ul. Parkowa 14
09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 10 78

Zarząd
Prezes: Stefan Modrzejewski

Głównymi celami Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska emerytów i rencistów różnych grup zawodowych, tworzenie możliwości realizacji wspólnych zainteresowań, organizowanie wycieczek i różnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, rozrywkowym oraz podejmowanie działań na rzecz nawiązywania i rozwijania kontaktów i współpracy ze szkołami, instytucjami i organizacjami.