Razem bezpieczniej 2020

Umowa podpisana. Kolejne pieniądze dla Raciąża!

8 września w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Burmistrz Mariusz Godlewski oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł parafowali umowę, na mocy której miasto otrzyma dotację w wysokości 100 tysięcy złotych na projekt „Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża”.

W ramach projektu planowana jest modernizacja pięciu przejść dla pieszych, w zakresie:

  • wykonania oznakowania P-10 poziomego grubowarstwowego (tzw. zebra)
  • wykonanie oznakowania pionowego aktywnego D-6 z lampami LED (zasilanie solarne) wraz z czujnikiem ruchu
  • montaż aktywnych znaczników drogowych tzw. „kocie oczy”
  • wykonanie robót montażowo-instalacyjnych

Znaleźliśmy się w gronie 8 jednostek samorządowych z całego Mazowsza, których projekty wygrały w konkursie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Konkurencja była ogromna. Cieszę się z tego bardzo, bo wszystkie wnioski przygotowujemy sami w Urzędzie Miejskim bez korzystania z firm zewnętrznych. W ramach projektu zostaną wybudowane „inteligentne” przejścia o zwiększonym bezpieczeństwie w centrum Raciąża, poprawi się w ten sposób bezpieczeństwo osób na pasach dla pieszych. W tym roku szczególnie skupiłem się na poprawie jakości dróg w mieście i bezpieczeństwa na nich. To kolejny krok w tym kierunku. Już niedługo wprowadzona zostanie także nowa organizacja ruchu. Inteligentne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu i w jego okolicy. Przejście aktywuje się tylko wtedy, gdy znajduje się w nim pieszy za pomocą zsynchronizowanych ze sobą elementów takich jak czujnik ruchu, aktywne punkowe elementy odblaskowe zainstalowane w jezdni i pionowy znak drogowy D-6 z lampą ostrzegawczą.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Do ośmiu samorządów z województwa mazowieckiego trafi łącznie 799,8 tys. zł dofinansowania.

DZ, UM Raciąż

Inteligentne przejścia dla pieszych

Na początku listopada zakończyły się ostatnie prace przy tworzeniu „inteligentnych” przejść dla pieszych na terenie Raciąża. Na początku września Burmistrz pozyskał na ten cel dotację ze środków Województwa Mazowieckiego.

Na projekt pn. „Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża”, w ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka Miasto Raciąż otrzymało 100 tysięcy złotych dofinansowania. Raciąż znalazł się w gronie ośmiu jednostek samorządowych z całego Mazowsza, których projekty zostały ocenione najwyżej.

Nowe przejścia dla pieszych są w biało-czerwonym kolorze. Zamontowano także żółte światła pulsujące zasilane panelem słonecznym, wyposażone dodatkowo w czujnik ruchu. Farba użyta do malowania przejść także nie jest zwyczajna – to specjalna emulsja z żywicą, w której znajdują się drobinki tłuczonego szkła. To z kolei powoduje, że pasy są bardzo dobrze widoczne po zmroku w momencie, kiedy oświetlają je światła samochodu. Na zakończenie działań w asfalt zostały wtopione biało-czerwone elementy odblaskowe.

Wykonane prace powodują, że przejścia są zdecydowanie bardziej widoczne dla kierowców zarówno po zmroku, jak i w deszczowe czy mgliste dni. Podjęte działania mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, poruszających się po naszym mieście.

W tym roku w Raciążu położono szczególny nacisk na kwestie związane z infrastrukturą drogową i poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu – przez cały wrzesień trwały prace w południowo-zachodniej części miasta, gdzie położono niemal 1,2 km nowych nawierzchni. Jak podkreśla gospodarz miasta, były to pierwsze od kilkunastu lat tak duże drogowe inwestycje w Raciążu.

DZ

W ramach  projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża”, realizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka oprócz utworzenia inteligentnych przejść dla pieszych w centrum miasta prowadzone były również „pogadanki” z mieszkańcami Raciąż w różnych kategoriach wiekowych (przedszkolakami, uczniami Szkoły Podstawowej w Raciąż w formie on-line oraz seniorami) przez Dzielnicowego st. asp. Roberta Kędzierskiego.