Pakiet kluczowych kompetencji

Nowa jakość zajęć w Szkole Podstawowej

Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, którego celem jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy.

W 2019 roku w ramach projektu przygotowano i wyposażono pracownie na potrzeby zajęć z przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, biologia, chemia czy fizyka, oraz robotyki i języków obcych. Miało to przede wszystkim zachęcić uczniów do aktywniejszego udziału w zajęciach, a także spowodować, że bardziej zainteresują się tymi przedmiotami. Dzieci bardzo często wykonują różnego rodzaju projekty czy doświadczenia. W ostatnim czasie w ramach zajęć wyrównujących z biologii uczennice z klasy VI zajmują się projektem „Ile jest cukru w…?”. Ma on pokazać, ile cukru znajduje się w ich ulubionych napojach, które zazwyczaj piją. Finalnie butelki oraz puszki po takich napojach znajdą się na specjalnej tablicy, wraz z woreczkami z cukrem – każdy przy swoim opakowaniu. Ma to uświadomić, jak producenci przesadzają z ilością cukru w swoich produktach oraz skłonić do dyskusji na temat jego szkodliwości, jeśli spożywamy go w nadmiernych ilościach.

Uczniowie biorący udział w zajęciach z biologii w ramach projektu wezmą także udział w VI edycji konkursu „Mistrz Recyklingu”, na potrzeby którego z surowców wtórnych mają przygotować model sprzętu AGD (w tym przypadku będzie to pralka automatyczna), a następnie stworzyć film z jego demontażu i umieszczenia odpadów w odpowiednich pojemnikach. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z chemii oraz zajęcia matematyczno-przyrodnicze, na których wykonywane są doświadczenia przy pomocy szkła laboratoryjnego i odczynników, tworzone są również modele anatomiczne, szkielety brył przestrzennych czy też przedmiotów codziennego użytku. Na fizyce uczniowie dokonują różnego rodzaju pomiarów, jak np. wilgotność czy siła dźwięku, czy badają zjawiska fizyczne zachodzące w ich otoczeniu.

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach informatycznych z drukarką 3D, podczas których projektują i wykonują breloki do kluczy, zajmują się również konstruowaniem i programowaniem robotów wykonanych z elementów z zestawów LEGO. Popularne są także zajęcia szybkiego czytania ze zrozumieniem, technik zapamiętywania informacji czy nietypowego sporządzania notatek. Zmiany objęły także naukę języków obcych, która jest prowadzona metodą direct, czyli bezpośrednią. Zajęcia są nastawione na praktyczną stronę nauki, np. kwestie porozumiewania się, najważniejszych zwrotów itd.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyposażenie pozwalają na naukę poprzez doświadczenia i przeprowadzanie różnego rodzaju ćwiczeń, co sprawia że uczniowie zaczynają bardziej interesować się danym przedmiotem i poświęcać mu więcej uwagi, co przekłada się na lepsze wyniki.

Całkowita wartość projektu pn.: „Pakiet kluczowych kompetencji” to 1 300 560,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to 1 235 040,00 zł.

UM Raciąż, DZ

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Program „Pakiet kluczowych kompetencji” wznowiony

Od 14 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu wznowili zajęcia w ramach programu „Pakiet kluczowych kompetencji”, które musiały zostać wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że podczas zajęć uczniowie pracują m.in. z drukarką 3D wykonując różne przedmioty, uczą się programowania, szybkiego czytania ze zrozumieniem czy też przyswajają język angielski metodą direct, ucząc się wielu praktycznych rzeczy, jak np. kwestie porozumiewania się. Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku. Jego całkowita wartość wynosi 1 300 560,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to 1 235 040,00 zł.

DZ, UM Raciąż

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zobacz także