Nasz nowy dom – wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim

Gmina Miasto Raciąż we współpracy z Powiatem Płońskim realizuje projekt, który ma na celu przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Działaniami zostanie objętych 15 osób z terenu Miasta Raciąż.

Gmina Miasto Raciąż poprzez działania prewencyjne, obejmujące współpracę z psychologiem, opiekunem świetlicy oraz Liderem rodziny, a także zorganizowanie 20 warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-edukacyjnych np. zajęć rękodzielniczych, tanecznych, sportowych, garncarskich, kulinarnych, pierwszej pomocy, wyjazdów do ZOO, kina, teatru czy Centrum Nauki Kopernik, chce przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego rodzin mających problemy z wypełnieniem obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.

Dzięki zacieśnianiu więzi między dziećmi i ich rodzicami zmniejsza się ryzyko przekazania dzieci w przyszłości do pieczy zastępczej, czyli np. domów dziecka czy rodzin zastępczych.

Projekt „Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim” jest realizowany od października 2019 roku i potrwa do września 2021. Koszt całkowity projektu to 1 209 699,60 zł, a dofinansowanie wynosi 1 111 524,60 zł.

UM Raciąż, DZ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasz Nowy Dom

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny dla rodziny

Informacja o uczestnikach Projektu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Nasze świetlicowe aktywności:

Lipiec – Sierpień 2020

W okresie wakacyjnym założono maksymalny udział dzieci w zajęciach warsztatowych, w tym również zewnętrznych pod opieką realizatorów projektu. Realizatorzy uznali, że będzie to doskonała okazja do nawiązania z uczestnikami, głównie z dziećmi, kontaktu i zbudowania platformy wzajemnego zaufania, a także do wypracowania wzorców w dalszym postępowaniu w projekcie. Warsztatowy charakter zajęć wakacyjny pozwala opiekunowi świetlicy i liderowi rodziny na obserwację i poznanie potrzeb i oczekiwań dzieci i ich rodziców. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do rozmowy w komfortowych dla dzieci warunkach. Dobór tematów zajęć, zwłaszcza tych prowadzonych przez Lidera Rodziny  i Opiekuna Świetlicy, pozwala na uzyskanie wyraźniejszego obrazu dziecka i jego pozycji w rodzinie.

Spotkania odbywały się w reżimie sanitarnym obowiązującym w czasie pandemii COVID-19 – sprawdzano temperaturę dzieci przed rozpoczęciem zajęć i zbierano informacje o stanie zdrowia uczestników. Nie zanotowano żadnych niepokojących oznak w tym zakresie.

Działania podejmowane w lipcu 2020 r.

14.07.20 – odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym przedstawiono osoby zaangażowane w projekt (lider rodziny, opiekun świetlicy) i omówione zostały ich funkcje w projekcie. Przedstawiono i przekazano harmonogram pracy na lipiec i ustalono obowiązujące w trakcie realizacji projektu zasady.

16.07.20 dzieci uczestniczyły w warsztatach zewnętrznych organizowanych przez MCKSiR
w Raciążu, prowadzonych przez instruktorów Akademii Bystrzak, pt.: „ W indiańskiej wiosce”. Wszystkie dzieci objęte projektem i obecne na zajęciach pracowały w jednej grupie, żeby ułatwić obserwację opiekunowi i liderowi.

17.07.20 dzieci tworzyły rysunek rodziny kredką i metodą kolażu.

21.07.20  dzieci uczestniczyły w warsztatach metodą dramy. Zajęcia prowadzone były przez Lidera Rodziny  i Opiekuna Świetlicy.

22.07.20 przeprowadzono turniej gier planszowych i w tenisa stołowego. Dzieci miały
za zadanie przestrzegać zasad i limitów czasowych. Przy okazji gier planszowych opiekun prowadził obserwację dotyczącą umiejętności czytania ze zrozumieniem i liczenia.

23.07.20 dzieci uczestniczyły w warsztatach zewnętrznych organizowanych przez MCKSiR
w Raciążu, prowadzonych przez instruktorów Akademii Bystrzak, pt.: „Tropiciele CO2”.

27.07.20 uczestnicy w ramach zajęć malarskich tworzyli farbą obraz „Dom moich marzeń”.

30.07.20 dzieci kolejny raz uczestniczyły w warsztatach zewnętrznych organizowanych przez MCKSiR w Raciążu, prowadzonych przez instruktorów Akademii Bystrzak, pt.: „W krainie chińskiego smoka”.

Działania podejmowane w sierpniu 2020 r.

04.08.20 odbyły się zajęcia poświęcone pojęciu bezpieczeństwa. Uczestnicy stworzyli drzewo (forma przestrzenna) oraz liście, na których wpisano wszystko to, co kojarzyło
się im z bezpieczeństwem.

06.08.20  dzieci zainteresowane genealogią spotkały się z p. Janem Chądzyńskim, który przybliżył im sposoby poszukiwania przodków i opowiedział o swoich korzeniach.

06.08.20 tego samego dnia w godzinach popołudniowych dzieci uczestniczyły w warsztatach zewnętrznych organizowanych przez MCKSiR w Raciążu, prowadzonych przez instruktorów Akademii Bystrzak, pt.: „ Tajemnicze mikstury”. Wszystkie dzieci objęte projektem i obecne
na zajęciach pracowały w jednej grupie, żeby ułatwić obserwację opiekunowi i liderowi.

10.08.20 odbyły się zajęcia z rękodzieła „Ul – dom pszczół”(warsztaty zewnętrzne – zajęcia zorganizowane przez MCKSiR w Raciążu).

12.08.20  zorganizowano spotkanie w bibliotece. Spotkanie poprowadziła p. Danuta Kantorowska – bibliotekarka. Dzieci czytały wybrane fragmenty książek i uczestniczyły
w zabawach i konkursach.

13.08.20  dzieci uczestniczyły w warsztatach zewnętrznych organizowanych przez MCKSiR
w Raciążu, prowadzonych przez instruktorów Akademii Bystrzak, pt.: „ Przygoda w krainie mumii”. Wszystkie dzieci objęte projektem i obecne na zajęciach pracowały w jednej grupie, żeby ułatwić obserwację opiekunowi i liderowi.

20.08.20 „Lokalna historia zakopana w ziemi” – warsztaty zewnętrzne zorganizowane przez MCKSiR w Raciążu.

Od września 2020 mimo wielu utrudnień i czasowego zawieszenia zajęć w szkole czy też całkowite przejście uczniów na naukę zdalną ze względu na pandemię COVID-19, zajęcia świetlicowe pod hasłem „Nasza świetlica – nasze miejsce” są w dalszym ciągu realizowane. Prowadzone są zabawy z cementem, wykonywane obrazy ze skrawków materiałów, miasteczko z odlewów, zabawy terapeutyczne.

Ponadto średnio 2 razy w miesiącu swoją usługę pełni psycholog będąc wsparciem dla uczestników projektu w zakresie radzenia sobie np.  z emocjami.  

Warsztaty

Warsztat mydlarski

Warsztat mydlarski miał na celu wspólne kształtowanie u dzieci nie tylko zdolności manualnych, wyobraźni, kreatywności, ale również naukę dobrej organizacji, samodzielności, pracy w zespole z rodzicami oraz wspieranie procesu logicznego myślenia.

Warsztat pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem warsztatu było oswojenie dzieci i młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie praktycznych umiejętności na temat tego, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, a także uświadomienie wszystkich członków rodziny, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.

Wycieczka do Torunia – zwiedzanie Muzeum Zabawek w Toruniu

W dniu 03 października odbył się wyjazd do Torunia, w trakcie którego firmy zewnętrzne przeprowadziły warsztat z tworzenia lalek motanek i warsztat kulinarny „Dom chlebem pachnący”. Uczestnicy zwiedzili Toruń w formie spaceru, odwiedzili również Muzeum Zabawek. 

Warsztat „Kamienne magnesy”

Podczas warsztatów prowadzonych przez firmę „Modra Sowa” uczestnicy tworzyli magnesy z kamieni polnych o nieregularnych kształtach, co stanowiło nie lada wyzwanie przy planowaniu kompozycji malarskich. Po doklejeniu magnesu powstawały przepiękne kolorowe kolekcje do ozdobienia lodówek.

Warsztat: „Rodzinna cukiernia”

Uczestnicy projektu „Nasz Nowy Dom” wzięli udział w rodzinnym tworzeniu słodkości. Piekli i ozdabiali babeczki, a także tworzyli czekoladowe serca. To był bardzo słodki dzień. Wszyscy świetnie się bawili i zabrali ze sobą do domu dobry humor i mnóstwo słodkich  smakołyków.

Warsztat: „Tkanie dywaników”

Uczestnicy na przygotowanych w prosty sposób krosnach, pod okiem instruktora z „Modra Sowa”, tkali mini dywaniki. Ta wymagająca wiele cierpliwości aktywność znalazła uznanie w ich oczach do tego stopnia, że niektórzy zabierali przygotowane przez siebie „krosna” do domu, by tam kontynuować zabawę.

Warsztat „ Patchworkowe nakrycia na łóżko”

Warsztat z tworzenia patchworków okazał się bardzo interesujący, zwłaszcza, że niektórzy z uczestników chętnie próbowali pracy z maszyną do szycia. Uczestnicy  wybierali materiały, tworzyli kompozycje, kroili jak zawodowcy. Każdy zabrał do domu własnoręcznie zaprojektowany, uszyty z pomocą instruktorów mały patchwork.

Warsztaty gier planszowych

Warsztat rodzinnych gier planszowych odbył się w kwietniu 2021 r. Uczestnicy poza wspólnym graniem w przygotowane gry mogli również tworzyć własne. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni.

Warsztat garncarski

Podczas warsztatów prowadzonych przez firmę „Modra Sowa” uczestnicy tworzyli z gliny własnoręcznie koszyczki, kubeczki itp. Taki warsztat był niesamowitym sprawdzianem dla ich zdolności manualnych i dobrej organizacji pracy.

Warsztat tworzenia drzewa genealogicznego

Podczas warsztatu uczestnicy w rodzinnym gronie mogli dowiedzieć się o swoich rodzinnych korzeniach (szczególnie dzieci). Podczas tworzenia drzew genealogicznych bardzo ważną rolę odegrali rodzice, bez których taki warsztat nie mógłby się odbyć.