Wzrost potencjału turystycznego Gminy Miasto Raciąż poprzez rewitalizację zabytkowego parku miejskiego położonego przy ul. Mławskiej w Raciążu

10 lutego 2023 r. w Mławie Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski wraz ze Skarbnik Marią Karwowską podpisali umowę z Marszałkiem Adamem Struzikiem na mocy której Gmina Miasto Raciąż otrzyma 188 590,54 zł dofinansowania na wykonanie rewitalizacji tzw. dużego parku miejskiego.

Zadanie pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Miasto Raciąż poprzez rewitalizację zabytkowego parku miejskiego położonego przy ul. Mławskiej w Raciążu” obejmie m.in.:

✅przebudowę alejek parkowych,

✅przebudowę schodów od strony ulicy Mławskiej,

✅zakup siedzisk kamiennych, leżaków i stojaków na rowery,

✅stworzenie ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię parku oraz miasta,

✅wymianę lamp na energooszczędne,

✅wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Inwestycja ma przede wszystkim przyczynić się do rozwoju gastronomii i lokalnego przemysłu oraz zwiększyć atrakcyjność miasta, a także poprawić stan środowiska naturalnego.

Serdecznie dziękuję za kolejne wsparcie jakie otrzymujemy, dzięki któremu możemy cały czas się rozwijać. Systematycznie podejmujemy działania odwrotne do trendu widzianego w innych miastach i zamiast ograniczać powierzchnię terenów zielonych, my skupiamy się na ich regeneracji – podkreśla gospodarz naszego miasta.

Całkowita wartość prac w tzw. dużym parku miejskim wyniesie ponad 1,3 mln zł, na co przeznaczone zostaną także środki pozyskane przez Burmistrza z Rządowego Funduszu Polski Ład.