Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców

Trwa także montaż nowego odgrodzenia wokół ogródków działkowych, na który Burmistrz pozyskał 10 tysięcy złotych dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020. 10 tysięcy złotych z własnych środków przekazała na ten cel Gmina Miasto Raciąż, a działkowcy pokryli kwotę 7 360 zł.