Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców

Trwa także montaż nowego odgrodzenia wokół ogródków działkowych, na który Burmistrz pozyskał 10 tysięcy złotych dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020. 10 tysięcy złotych z własnych środków przekazała na ten cel Gmina Miasto Raciąż, a działkowcy pokryli kwotę 7 360 zł.

Zadanie pn.: „Remont Domu Działkowca, zakup i montaż monitoringu wizyjnego obejmującego m.in. Dom Działkowca i alejki przyległe oraz zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ROD SIERAKOWO” było realizowane na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych SIERAKOWO.
W ramach zadania przeprowadzony został remont Domu Działkowca w zakresie:

– wymiany starego pokrycia dachowego (40 m2),

– wykonanie nowej posadzki wewnątrz (25 m2) i na zewnątrz (25 m2 opaska) budynku

– wykonanie nowego sufitu oraz wymalowanie pomieszczenia.

Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa działkowiczów oraz uchronienia części wspólnej przed niepożądanym niszczeniem na terenie ogródków działkowych głównie
w obrębie Domu Działkowca oraz alejek przyległych został zainstalowany system monitoringu wizyjnego.

Dodatkowo na potrzeby pielęgnacji zieleni na terenie rodzinnych ogródków działkowych w ramach zadania zakupiono kosiarkę, przeznaczoną do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek. 

Wykonanie powyższego rozwiązało problem z cieknącym dachem oraz ze złym stanem technicznym posadzki. Ponadto zakup sprzętów do pielęgnacji zieleni zwiększy komfort funkcjonowania działkowiczów oraz sprawniejsze zabiegi pielęgnacyjne.