Wydarzenie słowno-muzyczne „Dopokąd idę…” – rok C.K. Norwida