ZARZĄDZENIE NR 8/2024 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 02 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej