ZARZĄDZENIE NR 7/2024 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania oferty na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej