ZARZĄDZENIE NR 5/2024 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie