ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie