ZARZĄDZENIE NR 24/2023 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym