ZARZĄDZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 07 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.