ZARZĄDZENIE NR 2/2024 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej