ZARZĄDZENIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia  02 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie