ZARZĄDZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia  03 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.