ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy OT.271.1.2024 na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn. ,,Puls Raciąża”, której wydawcą jest  Gmina Miasto Raciąż oraz jej dostawy