Wykaz obejmujący część nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas do 3 lat