Wykaz obejmujący części nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Raciąż przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas do 3 lat.