Skorzystaj z platformy PLIP

Platforma Informacyjno – Płatnicza. Skorzystaj z oferty!

W ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim w Raciążu wprowadzona została nowa usługa. Na stronie miastoraciaz.pl widoczna jest zakładka PLIP – Platforma Informacyjno – Płatnicza, dzięki której mieszkańcy mogą sprawdzać i regulować przez internet swoje zobowiązania wobec Gminy Miasto Raciąż. Zachęcamy do rejestrowania się i korzystania z platformy.

W ramach Platformy Informacyjno – Płatniczej mieszkańcy mogą sprawdzić informacje dotyczące zobowiązań podatkowych, deklaracji gospodarki odpadami komunalnymi. W serwisie PLIP można sprawdzić i uregulować przez internet swoje zobowiązania wobec Miasta Raciąża, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi. Czym jest PLIP? PLIP – to platforma prezentująca informacje o należnościach podatkowych mieszkańców, umożliwiająca w łatwy i szybki sposób uregulowanie należności przy zachowaniu pełnej kontroli nad terminami płatności oraz nad stanem zobowiązań wobec gminy. PLIP przeznaczony jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem PESEL oraz dla osób prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika. Logowanie do Platformy informacyjno-płatniczej PLIP odbywa się przy pomocy Profilu Zaufanego (można korzystać z niego przy pomocy bankowości internetowej). Po wybraniu na stronie startowej PLIP przycisku „Zaloguj” następuje przekierowanie do strony logowania Profilem Zaufanym, gdzie użytkownik wprowadza swój login i hasło, a następnie potwierdza operację przyciskiem „Zaloguj mnie”. Wtedy następuje powrotne przekierowanie do portalu PLIP, gdzie użytkownik posiada już możliwość przeglądania informacji o zobowiązaniach oraz uregulowania wybranych należności w kontekście podmiotu zalogowanego Profilem Zaufanym.

UM Raciąż