Ponad pół miliona złotych wsparcia dla miasta!

Na początku nowego tygodnia napłynęły do nas kolejne znakomite informacje. Burmistrz Miasta pozyskał kolejne dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Nasz samorząd otrzyma wsparcie w wysokości ponad 544 tysięcy złotych na realizację siedmiu potrzebnych naszemu miastu i mieszkańcom zadań i inwestycji.

Młodzi w samorządzie lokalnym – dofinansowanie w wysokości 17 964 zł

Odbiorcami projektu będą radni Raciąskiej Rady Młodzieżowej. W trakcie jego realizacji zorganizowane zostanie szkolenie wyjazdowe, podczas którego młodzież odpowiednio przygotuje się do pracy w tym zespole doradczym, rozwinie swoje umiejętności współpracy w grupie czy pozna praktyczną stronę zapisów ustawy o samorządzie lokalnym. Młodzi radni w ramach projektu wezmą także udział w sesji Rady Miejskiej, a następnie w spotkaniu z Radnymi by dowiedzieć się, jak wygląda pełnienie tej funkcji w praktyce. Dzięki dofinansowaniu na potrzeby Raciąskiej Rady Młodzieżowej zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt elektroniczny.

Raźnym krokiem w kulturę edycja II – dofinansowanie w wysokości 39 737 zł

Jako samorząd miejski zrealizujemy kolejny istotny projekt dla społeczności senioralnej w naszym mieście. Seniorzy po raz drugi będą mieli okazję wziąć udział w spektaklach komediowych i muzycznych, a także koncertach z muzyką operetkową czy występach kabaretowych. Pierwsza edycja projektu pokazała, że podjęte działania były niezwykle potrzebne i niosły za sobą bardzo pozytywne skutki, a odwiedzenie ważnych mazowieckich ośrodków kultury, takich jak Teatr Komedia czy Studio Buffo, były dla raciąskich seniorów miłą odskocznią o codzienności. W realizacji tegorocznej edycji ponownie będziemy ściśle współpracować z organizacjami senioralnymi działającymi w Raciążu.

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Raciąż – dofinansowanie 10 000 zł

Problem bezdomności zwierząt cały czas dotyka wielu samorządów, w tym niestety także Raciąża. Systematycznie podejmujemy działania, by zapobiegać temu negatywnemu zjawisku i podobnie będzie także w tym roku. Ponownie przeprowadzone zostaną zabiegi kastracji bądź sterylizacji zwierząt wraz z ich czipowaniem, aby zapobiec ich niekontrolowanemu rozmnażaniu i późniejszej bezdomności niechcianych psów czy kotów. Zorganizowana zostanie również akcja edukacyjna, pokazująca realną skalę problemu bezdomnych zwierząt i sposobom zapobiegania tego procesu.

Wymiana części ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych SIERAKOWO – dofinansowanie 10 000 zł

Gmina Miasto Raciąż systematycznie wspiera raciąskich działkowców, wspierając prace w ROD Sierakowo z własnego budżetu bądź dzięki działaniom Burmistrza Miasta pozyskiwać na nie wsparcie zewnętrzne. Kolejne dofinansowanie pozwoli na wymianę części ogrodzenia wokół ogródków, co zapewni większe bezpieczeństwo i komfort, uniemożliwiając wizyty np. dzikich zwierząt. Inwestycja sprawi też, że poprawi się aspekt wizualny terenu.

Remont posadzki w budynku OSP Raciąż – dofinansowanie 40 000 zł

Pozyskane środki pozwolą na wykonanie kolejnych prac wewnątrz strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. Obejmą one salę szkoleniową, a dokładniej remont posadzki. Stan znajdującego się tam drewnianego parkietu nie pozwala już na jego naprawę, dlatego zastąpią go płytki ceramiczne. Wykonane prace umożliwią wygodny i bezpieczny dostęp do sali szkoleniowej, która w dużej mierze służy do przygotowywania ćwiczeń i omówienia przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu – dofinansowanie 200 000 zł

Inwestycje w kulturę, a także miejsca dla integracji stały się w ostatnich latach naszą tradycją. Kolejne środki pozyskane przez Burmistrza Miasta pozwolą na gruntowną modernizację pomieszczeń kawiarni przy MCKSiR. Prace obejmą instalację elektryczną i teletechniczną (wymiana okablowania, źródeł światła, włączników i gniazdek, rozprowadzenie sieci teleinformatycznej) oraz wymianę sufitów i podłóg, gładzenie ścian, a także remont łazienek. Odnowione pomieszczenia będą służyć lokalnej społeczności i stanie się istotną częścią podejmowanych różnorodnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

Modernizacja Miejskiego Stadionu w Raciążu – dofinansowanie 226 730 zł

Stadion Miejski oraz Hala Sportowa tworzą sportowe serce naszego miasta. W ostatnich latach jako samorząd pojęliśmy szereg działań, aby baza sportowo-rekreacyjna w Raciążu podnosiła swoją jakość, na co wpływ miał remont wspomniane hali. Teraz przed nami ważna inwestycja związana z modernizacją Stadionu. Dzięki pozyskanemu przez Burmistrza dofinansowaniu, a także środkom z Rządowego Programu Polski Ład podejmiemy szereg działań, m.in. przebudujemy główne boisko, wydzielimy nowe boisko treningowe, zmodernizujemy i rozbudujemy system oświetlenia płyty głównej czy rozbudujemy trybuny. To będzie prawdziwa sportowa wizytówka miasta.