Opieka wytchnieniowa – Edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program dedykowany jest członkom rodzin/opiekunom, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równorzędne, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane takim wsparciem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – tel. 23 683 48 80.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany wniosek o środki na realizację Programu na 2024 rok. Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 16 listopada 2023 roku.

Więcej informacji o programie na stronie Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki) oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (https://niepelnosprawni.gov.pl).

  1. Link do regulaminu Programu
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30.10.2023-1698671211.pdf
  1. Link do strony Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z informacją o Programie
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
  1. Link do strony Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z informacją o Prgramie
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024