Informacja w sprawie wniosków suszowych

Producent rolny nadal ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – tak jak ma to miejsce od 2020 r. ! – strona https://aplikacje.gov.pl/app/susza, do której niezbędny jest profil zaufany producenta rolnego.

Aby otrzymać pomoc suszową złożenie wniosku w aplikacji jest OBOWIĄZKOWE

Jeżeli jednak rolnik będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała również Komisja Gminna, powinien złożyć odpowiedni wniosek w terminie umożliwiającym ich oszacowanie.

Jest to rozwiązanie opcjonalne i nieobowiązkowe.

WAŻNE :

  • Samo oszacowanie szkód przez komisje na miejscu bez zgłoszenia w aplikacji nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.
  • Załącznikiem koniecznym do wniosku jest kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie – kampania 2023.
  • Straty szacowane będą przez Komisję pod warunkiem, że uprawy są na polu i komisja da radę oszacować straty do zbioru tych roślin.

Burmistrz Miasta Raciąża informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód, w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy położonych na obszarze Miasta Raciąż

  • wnioski można składać na udostępnionym druku od dnia 25 lipca do dnia 4 sierpnia 2023 r., w siedzibie Urzędu Miasta, pokój nr 2, w godzinach 7.30 – 15.30

Druki wniosków o oszacowanie szkód w wyniku suszy można pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miasta
https://miastoraciaz.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miasta pl. A. Mickiewicza 17, Raciąż.