Informacja o realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasto Raciąż

W okresie od 19 września 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Raciążu złożono 89 wniosków. Podpisano 79 umów i zrealizowano 35 przedsięwzięć przy wsparciu programu. Łącznie wypłacono dotacje na kwotę 603 197,20 zł.