Raciąż z dofinansowaniem z programu „Polski Ład”

25 października na zamku w Nidzicy odbyła się konferencja prasowa Premiera Mateusza Morawieckiego, podczas której przedstawiono wyniki  naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Miasto Raciąż otrzyma 8 407 500 zł dofinansowania na realizację zadania  „Przebudowa i budowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną”. Dzięki finansowemu wsparciu na terenie miasta powstanie 2,5 km nowych dróg, 2,5 km kanalizacji deszczowej, 1,6 km kanalizacji sanitarnej oraz 1,6 km oświetlenia ulicznego. Chciałbym bardzo podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za podjęcie decyzji o przyznaniu środków oraz Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi za okazane wsparcie i pomoc. Dziękuję również pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego za przygotowanie niezbędnych dokumentów, dzięki którym mogliśmy ubiegać się o dofinansowanie z Polskiego Ładu – mówi Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski.