Budżet Obywatelski Mazowsza – zgłoś swój projekt!

Wciąż można zgłaszać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. BOM jest procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Budżet na najbliższą edycję to 30 mln zł.

✅𝗞𝘁𝗼 𝗺𝗼𝘇̇𝗲 𝘇𝗴ł𝗼𝘀𝗶𝗰́ 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁?

Projekt do BOM może zgłosić mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy.

✅𝗜𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝗼́𝘄 𝗺𝗼𝘇̇𝗻𝗮 𝘇𝗴ł𝗼𝘀𝗶𝗰́?

Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić lub złożyć swój podpis pod dowolną liczbą projektów.

✅𝗜𝗹𝘂 𝗺𝗼𝘇̇𝗲 𝗯𝘆𝗰́ 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗼́𝘄 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝗼́𝘄?

Projekt może być zgłoszony przez jedną lub więcej osób. W przypadku, kiedy projekt ma kilku pomysłodawców, należy wskazać jedną osobę do kontaktu.

✅𝗗𝗼 𝗸𝗶𝗲𝗱𝘆 𝗺𝗼𝘇̇𝗻𝗮 𝘇𝗴ł𝗮𝘀𝘇𝗮𝗰́ 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘆?

Projekty do BOM można zgłaszać do 21 stycznia 2024 r.

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne i projekty nieinwestycyjne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1 200 000 zł brutto. Maksymalna wartość projektu nieinwestycyjnego wynosi 240 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje można znaleźć w linku⤵

https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/zglaszanie-projektow,33