Rok Cypriana Kamila Norwida – koncert „Dokąd Idę…”