Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni gminnej, zimowym utrzymaniem dróg, usługami remontowo-budowlanymi, transportowymi.

Kierownictwo
Prezes: Robert Pniewski

Dane kontaktowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu
Pl. Adama Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 11 14
sekretariat@pgkimraciaz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu