Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż

Koszt ogólny projektu:     2 222 674,55 zł

Dofinansowanie:             1 521 404,63 zł

Promesa dla Kultury :       533 596,82 zł

Wkład własny:                  167 673,10 zł

Pod koniec listopada 2020 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Miasto Raciąż” do 30.11.2022 r. Wydłużony termin związany jest ze złożonym wnioskiem o promesę na pokrycie wkładu własnego ww. inwestycji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 12 maja 2021 r. Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę na promesę dla kultury w wysokości 533 596,82 zł. Całkowity koszt projektu to 2 219 123,85 zł. Zakłada on m.in. utworzenie i przystosowanie nowej przestrzeni dla Biblioteki Miejskiej wraz z jej wyposażeniem. W budynku przy ulicy Kilińskiego 21 powstanie także studio nagrań oraz radio internetowe, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Raciąża, pracownie dziennikarsko – fotograficzna, rękodzielnicza oraz ceramiczna. Przy siedzibie MCKSiR utworzony zostanie muzyczny plac zabaw, zaś plac przy budynku na ul. Kilińskiego zostanie zaadaptowany na plenerową czytelnię przybiblioteczną.

Dnia 8 marca 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego informacja, iż Gmina Miasto Raciąż otrzymała promesę ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Wzrost potencjału kulturowego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” w wysokości 533 596,82 zł. Gmina Miasto Raciąż jest w tej chwili przed podpisaniem umowy w wymienionej sprawie. Termin realizacji tego zadania został przedłużony do 30 listopada 2022 roku. Koszt ogólny projektu to 2 219 123,85 zł, zaś dofinansowanie wynosi 1 521 404,63 zł.

W sierpniu 2021 r. w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Miasto Raciąż” miasto zleciło wykonanie wymiany poszycia dachu na budynku przy ul. Kilińskiego 21, w którym mieści się Miejska Biblioteka oraz MOPS w Raciążu. Prace zostały już odebrane. Ponadto w ramach inwestycji wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowań zaplanowanych dla ww. projektu.  Koszt ogólny projektu to 2 219 123,85 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 521 404,63 zł, zaś wartość promesy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 533 596,82 zł. Wkład własny, Gminy Miasto Raciąż to 164 122,40 zł.

W sierpniu 2021 r. w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Miasto Raciąż” Miasto zleciło wykonanie wymiany poszycia dachu na budynku przy ul. Kilińskiego 21, w którym mieści się Miejska Biblioteka oraz MOPS w Raciążu. Prace zostały już odebrane. Ponadto w ramach inwestycji wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji przetargowej oraz specjalistycznej dla postępowań zaplanowanych dla ww. projektu.  Pierwsze postępowanie przetargowe planowane jest na początek listopada na wykonanie placów zewnętrznych przy MCKSiR oraz Bibliotece Miejskiej. Koszt ogólny projektu to 2 219 123,85 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 521 404,63 zł, zaś wartość promesy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 533 596,82 zł.