Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” W Raciążu

ul. Parkowa 14
09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 10 78

Zarząd
Prezes: Artur Adamski

Głównym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkiej działalności w zakresie rozwoju życia naukowego, kulturalno-oświatowego i społeczno- gospodarczego na terenie miasta Raciąża, a wszczególności: – prowadzenie własnych prac badawczych nad przeszłością i stanem obecnym tego regionu, – inicjowanie i popieranie takiej działalności, podejmowanie przez inne organizacje społeczne, miejscowe lub krajowe, – budzenie wśród społeczeństwa poszanowania dla zabytków i pamiątek oraz zachęcanie do ich gromadzenia i zabezpieczenia, – upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o wszystkich przejawach życia społeczno-politycznego, kulturalnego i gospodarczego, – współdziałanie przy aktywizacji gospodarczej miasta oraz współpraca na tym odcinku ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami.