Stowarzyszenie Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej

ul. Parkowa 14
09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 10 78

Zarząd
Prezes: Tomasz Noskiewicz

Stowarzyszenie działa w zakresie szeroko pojętej promocji regionu do którego należy miasto i gmina Raciąż, działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przez upowszechnianie i rozwój komunikacji społecznej, rzetelnego przekazywania informacji oraz swobodnego wypowiadania opinii za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej, działalności kulturalnej, edukacyjnej i socjalnej, wzmacniania więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną oraz pielęgnowania jej tradycji a także poszerzania grona miłośników i sympatyków regionu.