Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu

ul. Parkowa 14
09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 10 78

Zarząd
Prezes: Krzysztof Grabarek

Głównym celem Stowarzyszenia HDK jest prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie honorowego krwiodawstw i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia

Cele te realizowane są poprzez organizowanie zbiórek krwi oraz reagowanie na doraźne apele o krew, prowadzenie prac związanych z pomocą ofiarom wypadków drogowych, kataklizmów i pomocą społeczną oraz organizowania uroczystości i imprez masowych podczas, których promowane jest dobre imię Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.