Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu

ul. Kilińskiego 23
09-140 Raciąż

Zarząd
Prezes: Jarosław Krupiński

Głównymi zadaniami Ochotniczej Straży Pożarnej jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi a także rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz ochrony środowiska i zdrowia.