Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Raciąż

ul. Sportowa 1
09-140 Raciąż

Zarząd
Prezes: Stanisław Kocięda

Do głównych działań LKS „Błękitni” Raciąż należy: planowanie i organizowanie działań sportowych na terenie miasta, kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia, uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej, uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu