Lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Psijazna Dłoń”

ul. Parkowa 14
09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 10 78

Zarząd
Prezes: Małgorzata Stanisławiak

Do głównych celów Stowarzyszenia należą: niesienie pomocy porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom, podejmowanie inicjatyw mających na celu zlikwidowanie bezdomności wśród zwierząt na terenie miasta, zwalczania bezdomności poprzez realizowanie programów kastracji oraz organizowanie imprez propagujących wolontariat i adopcję zwierząt.