Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 2 przejść dla pieszych w Raciążu na pl. A. Mickiewicza i ul. Kilińskiego

Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3024W z drogą gminną w obszarze Placu Mickiewicza w mieście Raciąż”. Polegały one na przebudowie dwóch przejść dla pieszych – na ulicy Kilińskiego (przejścia przy Urzędzie Gminy) oraz Placu Adama Mickiewicza (przejście vis a vis Urzędu Miejskiego) m.in. poprzez ich poszerzenie do 7 metrów oraz podniesienie na wysokość 10 cm względem poziomu jezdni. Działania wiązały się z czasowymi utrudnieniami, a także zmianami w organizacji ruchu. Efekty prac mogą obejrzeć Państwo na zdjęciach. 

Zadanie dofinansowano z Państwowych Funduszy Celowych w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg