Bezpieczny pieszy – doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w zakresie edukacji komunikacyjnej

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:
1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
2) systemu zgłoszeń: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (mfipr.gov.pl)