Zdalna szkoła

W związku z wystąpieniem na terenie kraju zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem od 12.03.2020 r. do odwołania zmieniła się organizacja funkcjonowania m.in. Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Wprowadzono naukę w formie zdalnej, z czym wiąże się niestety szereg problemów, w tym m.in. brak dostępu do sprzętu i internetu niezbędnego do realizacji zdalnych lekcji.  Na początku kwietnia dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu przeprowadziła konsultacje z rodzicami, a następnie przekazała Burmistrzowi listę uczniów, którzy nie mieli dostępu do narzędzi umożliwiających naukę zdalną. Wychodząc na przeciw zaspokojeniu ww. potrzeb w dniu 05.04.2020 r. Burmistrz Miasta Raciąża – Mariusz Godlewski złożył wniosek o dofinansowanie zakupu tabletów wraz z osprzętem oraz routerów mobilnych z dostępem do internetu, w ramach projektu pn.: „ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W dniu 09.04.2020 r. otrzymaliśmy potwierdzenie, iż Ministerstwo Cyfryzacji pozytywnie rozpatrzyło wniosek o dofinansowanie i tym samym Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu udało się pozyskać blisko 60 tysięcy złotych na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zdalnej nauki.  W dniu 29 kwietnia 2020 r. tablety zostały przekazane dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Następnie przeprowadzone zostały działania techniczne, m.in. zakładanie kont uczniowskich i instalacja niezbędnych do nauki programów czy aplikacji. Było to możliwe dzięki umowie, jaką Burmistrza Miasta podpisał w ostatnich latach z firmą Microsoft. Przekazywanie tabletów rozpoczęło się na początku maja. Dzięki zakupionym sprzętom elektronicznym uczniowie, którzy zostali zgłoszeni, będą mogli brać udział w zdalnych lekcjach.