Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż

Koszt ogólny projektu:     2 222 674,55 zł

Dofinansowanie:             1 521 404,63 zł

Promesa dla Kultury :       533 596,82 zł

Wkład własny:                  167 673,10 zł

Pod koniec listopada 2020 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Miasto Raciąż” do 30.11.2022 r. Wydłużony termin związany jest ze złożonym wnioskiem o promesę na pokrycie wkładu własnego ww. inwestycji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 12 maja 2021 r. Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę na promesę dla kultury w wysokości 533 596,82 zł. Całkowity koszt projektu to 2 219 123,85 zł. Zakłada on m.in. utworzenie i przystosowanie nowej przestrzeni dla Biblioteki Miejskiej wraz z jej wyposażeniem. W budynku przy ulicy Kilińskiego 21 powstanie także studio nagrań oraz radio internetowe, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Raciąża, pracownie dziennikarsko – fotograficzna, rękodzielnicza oraz ceramiczna. Przy siedzibie MCKSiR utworzony zostanie muzyczny plac zabaw, zaś plac przy budynku na ul. Kilińskiego zostanie zaadaptowany na plenerową czytelnię przybiblioteczną.

Dnia 8 marca 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego informacja, iż Gmina Miasto Raciąż otrzymała promesę ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Wzrost potencjału kulturowego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” w wysokości 533 596,82 zł. Gmina Miasto Raciąż jest w tej chwili przed podpisaniem umowy w wymienionej sprawie. Termin realizacji tego zadania został przedłużony do 30 listopada 2022 roku. Koszt ogólny projektu to 2 219 123,85 zł, zaś dofinansowanie wynosi 1 521 404,63 zł.

W sierpniu 2021 r. w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Miasto Raciąż” miasto zleciło wykonanie wymiany poszycia dachu na budynku przy ul. Kilińskiego 21, w którym mieści się Miejska Biblioteka oraz MOPS w Raciążu. Prace zostały już odebrane. Ponadto w ramach inwestycji wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowań zaplanowanych dla ww. projektu.  Koszt ogólny projektu to 2 219 123,85 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 521 404,63 zł, zaś wartość promesy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 533 596,82 zł. Wkład własny, Gminy Miasto Raciąż to 164 122,40 zł.

W sierpniu 2021 r. w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Miasto Raciąż” Miasto zleciło wykonanie wymiany poszycia dachu na budynku przy ul. Kilińskiego 21, w którym mieści się Miejska Biblioteka oraz MOPS w Raciążu. Prace zostały już odebrane. Ponadto w ramach inwestycji wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji przetargowej oraz specjalistycznej dla postępowań zaplanowanych dla ww. projektu.  Pierwsze postępowanie przetargowe planowane jest na początek listopada na wykonanie placów zewnętrznych przy MCKSiR oraz Bibliotece Miejskiej. Koszt ogólny projektu to 2 219 123,85 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 521 404,63 zł, zaś wartość promesy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 533 596,82 zł.

Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu aranżacji wnętrz budynku Biblioteki Miejskiej oraz wnętrza pomieszczenia Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu”.

Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”. Poprzez jego wdrożenie ułatwiony zostanie dostęp do ośrodków kultury lokalnej społeczności, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Podniesiona zostanie także jakość usług związanych z kulturą. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to ponad 2,2 mln złotych, jednak dzięki dofinansowaniu jakie pozyskałem z budżetu Mazowsza, a także promesie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wkład finansowy miasta wyniesie niespełna 170 tysięcy złotych.

Dotychczas w ramach projektu zrealizowano m.in. wymiany poszycia dachu na budynku przy ul. Kilińskiego 21, w którym mieści się Miejska Biblioteka oraz MOPS w Raciążu. Ponadto w ramach inwestycji wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji przetargowej oraz specjalistycznej dla zaplanowanych postępowań.

8 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu aranżacji wnętrz budynku Biblioteki Miejskiej oraz wnętrza pomieszczenia Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu”. Na jej podstawie przygotowany zostanie projekt pracowni tematycznych, które znajdą się w budynku Biblioteki przy ulicy Kilińskiego (m.in. pracowni Dokumentacji Dziejów Ziemi Raciąskiej, pracowni fotograficznej czy poligraficznej) oraz studia radiowego, które powstanie w budynku MCKSiR.

30 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski wraz ze Skarbnik Marią Karwowską podpisali umowy związane z realizacją projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”.

Na podstawie umów zakupione i dostarczone zostanie wyposażenie pracowni ceramicznej, pracowni fotograficznej, kawiarni, a także fotolustro. Całkowity koszt wspomnianych akcesoriów to ponad 160 tysięcy złotych. Realizacja projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” ma poprawić dostępność do zasobów kultury w naszym mieście m.in. poprzez modernizację infrastruktury, zakup sprzętu czy cyfryzację.

Łączny koszt realizacji całego projektu to ponad 2,2 mln złotych, ale dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskałem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako samorząd miejski przeznaczymy z własnych środków tylko niespełna 170 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za przyznanie naszemu miastu tego wsparcia, dzięki któremu będziemy rozwijać się na kolejnym polu – tym razem kulturalnym – mów Burmistrz Mariusz Godlewski.

Jako Gmina Miasto Raciąż realizujemy projekt pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”. Chcemy dzięki niemu poprawić dostępność do zasobów kultury w naszym mieście m.in. poprzez modernizację infrastruktury, zakup sprzętu czy cyfryzację.

13 października 2022 r. Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski wraz z Panią Skarbnik Małgorzatą Karwowską podpisali umowę z firmą Haltom Sport z siedzibą w Mławie, która w ramach projektu przeprowadzi prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynkach Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji (plac od strony ulicy Nadrzecznej) oraz Biblioteki Miejskiej (dawny budynek poczty). Wykonawca zajmie się m.in. utwardzeniem terenu, wymianą ogrodzenia, montażem pergoli i elementów małej architektury, czy instalacją instrumentów muzycznych na potrzeby muzycznego placu zabaw. Koszt wspomnianych prac to ponad 300 tysięcy złotych.

20 października odbyło się oficjalne przekazanie terenów, na których prace będą przeprowadzone. Czas, jaki wykonawca ma na ich wykonanie to 6 miesięcy. Łączny koszt realizacji całego projektu to niemal 2,3 mln złotych, jednak dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Burmistrza z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorząd miejski z własnych środków wyda na ten cel ponad 227 tysięcy złotych.

Serdecznie dziękuję za przyznane wsparcie i cieszę się, że Raciąż idzie do przodu na kolejnym polu – tym razem kulturalnym – podkreśla Mariusz Godlewski.

Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”. Jego celem jest m.in. poprawa dostępności do zasobów kultury w naszym mieście, choćby poprzez modernizację infrastruktury, zakup sprzętu czy cyfryzację.

15 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski wraz z Panią Skarbnik Marią Karwowską podpisali umowę z firmą OPTIS na mocy której zakupi i dostarczy ona specjalistyczny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy dla instytucji kultury w naszym mieście. Będą to m.in.:

  • mikrofony bezprzewodowe,
  • głośniki,
  • kolumny,
  • statywy,
  • reflektory automatyczne

oraz wiele innych elementów wyposażenia.

Całkowity koszt wspomnianych zakupów to 674 tysiące złotych. Łącznie na realizację projektu przeznaczymy niemal 2,3 mln złotych, z czego ponad 2 mln złotych to pozyskane przez Burmistrza dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozbudowanie i unowocześnienie bazy sprzętowej na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu pozwoli realizować nam wydarzenie kulturalne na jeszcze wyższym poziomie.

W ramach projektu „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu PROMESA dla Kultury, Gmina Miasto Raciąż zakupiła sprzęt do rozgłośni radiowej wraz ze studiem nagrań, która docelowo będzie zlokalizowana w budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, przy ul. Parkowej 14. W ramach zadania firma ProfiAudio IP Zbigniew Pogorzelski z Warszawy dostarczyła m.in. konsoletę emisyjną, mikser analogowy, słuchawki, mikrofony, wzmacniacz słuchawkowy, oprogramowanie emisyjne, oprogramowanie do zapisu nagrań, monitory studyjne oraz komputer przenośny. Całkowita wartość dostaw to 79 150,00 zł.

Mimo niesprzyjającej aury, na początku lutego rozpoczęły się prace związane z budową muzycznego placu zabaw, który powstanie przy budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

Wykonawca zajmie się utwardzeniem terenu, wymianą ogrodzenia, montażem elementów małej architektury czy instalacją instrumentów muzycznych. Wszystkie działania wiążą się z realizowanym przez Gminę Miasto Raciąż projektem pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”. Jego koszt to ponad 2,2 mln złotych, jednak dzięki dofinansowaniom pozyskanym przez Burmistrza z budżetu Województwa Mazowieckiego, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorząd miejski z własnych środków wyda na ten cel ponad 227 tysięcy złotych.

„Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” to projekt realizowany na bardzo szeroką skalę, bo jego ramach oprócz muzycznego placu zabaw powstanie także plenerowa czytelnia, kilka pracowni tematycznych czy nasza lokalna rozgłośnia radiowa. Od 10 lat systematycznie nadrabiamy zaległości i opóźnienia, jakie Raciąż miał w stosunku do innych miast w naszym regionie. Stawiamy na rozwój na wielu płaszczyznach, dlatego cieszę się, że dzięki wsparciu finansowemu, za które bardzo dziękuję, będziemy w stanie zaliczyć progres także na polu kulturalnym, co pozwoli np. organizować różnego rodzaju wydarzenia oraz imprezy na jeszcze wyższym poziomie – mówi Burmistrz Mariusz Godlewski.

Muzyczny plac zabaw przy MCKSiR coraz bardziej nabiera kształtów. Wykonawca położył już kostkę brukową, zamontował nowe ogrodzenie i wykonał niezbędne prace związane z odpowiednią modernizacją chodnika. Przed nami montaż elementów małej architektury i kluczowych elementów, czyli instrumentów muzycznych. Działania związane są z realizacją projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”.

24 lutego Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski wraz z Panią Skarbnik Marią Karwowską podpisali umowę z firmą COMFORT – THERM, reprezentowaną przez Pana Łukasza Krawczyka, która przeprowadzi prace związane z modernizacją pomieszczeń budynku Biblioteki Miejskiej w Raciążu oraz pomieszczenia w budynku MCKSiR z przeznaczeniem na rozgłośnię radiową. Chodzi m.in. o dostawę i montaż urządzeń elektronicznych, które będą stanowiły wyposażenie choćby Sali Biblioteki, Sali Multimedialnej, holu czy pomieszczeń pomocniczych.

Koszt tych prac to blisko 1,1 mln złotych brutto, a zgodnie z umową mają zostań ukończone do 15 czerwca 2023 r. Zaplanowane działania będą częścią realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”.Ogólny koszt przedsięwzięcia to ponad 2,8 mln złotych, z czego ponad 2 mln stanowią dofinansowania pozyskane przez Burmistrza Miasta ze środków Województwa Mazowieckiego a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stawiamy kolejny krok ku rozwojowi Raciąża, tym razem w zakresie kultury – podkreśla gospodarz naszego miasta.

Już od miesiąca trwają prace we wnętrzu budynku Miejskiej Biblioteki, gdzie modernizowana jest nie tylko sala główna, ale też pomieszczenia, gdzie znajdą się pracownie tematyczne. To jedna z najważniejszych inwestycji kulturalnych w mieście ostatnich lat.

Budynek został oficjalnie przekazany wykonawcy – firmie COMFORT – THERM – 28 lutego. Od tej pory nieprzerwanie trwają działania związane z realizacją przez Gminę Miasto Raciąż projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”. Prace zaowocują powstaniem nowoczesnej biblioteki na miarę XXI wieku, która stanie się kolejną wizytówką Raciąża. Dodatkowo otwarte zostaną pracownie tematyczne – m.in. fotograficzna, ceramiczna, multimedialna czy Dziejów Raciąża. Termin oddania inwestycji to 15 czerwca 2023 r., a wartość robót to prawie 1,1 mln zł.

Całkowity koszt projektu to niemal 2,3 mln zł, z czego  z czego ponad 2 mln stanowią dofinansowania pozyskane przez Burmistrza Miasta ze środków Województwa Mazowieckiego a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.