Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Trwają prace związane z termomodernizacją

Mimo niecodziennych okoliczności związanych z pandemią koronawirusa trwają prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie miasta.

Kontynuowane są prace w budynku Hali Sportowej przy Stadionie Miejskim. W zeszłym roku odbywały się działania na zewnątrz, m.in. wymiana okien, docieplenie ścian i wykonanie nowej elewacji. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku – remontowane są pomieszczenia w których znajdują się szatnie, a także łazienki. Do zakresu działań włączono także modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji. Montowany jest także sufit.

Trwają także prace na budynku Urzędu Miejskiego, związane z przebudową konstrukcji dachu i wymianą jego pokrycia. Dach zyska pokrycie z blachodachówki o grafitowym kolorze. Wykonane będą także nowe orynnowania, obróbki blacharskie, a także instalacja odgromowa.

Termomodernizacja pozwoli na oszczędności z zużyciu energii cieplnej a także elektrycznej, co z kolei przełoży się na oszczędności finansowe.

UM Raciąż, DZ

Projekt pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” ziałania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nowy wygląd Urzędu Miejskiego

Na początku maja oficjalnie odbył się techniczny odbiór budynku Urzędu Miejskiego po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją. Wymienione zostało również całe pokrycie dachowe.

W ramach projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w budynku Urzędu Miejskiego przeprowadzono prace mające na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej, co w konsekwencji pozwoli na oszczędności. Wymienione zostały okna, ściany zostały docieplone, zabezpieczono również fundamenty. Przeprowadzone zostały także prace modernizujące system centralnego ogrzewania wewnątrz budynku, zaś dotychczasowe źródła światła wymieniono na ledowe.

Zakończyły się również działania w kwestii przebudowy konstrukcji dachu i wymiana jego pokrycia. Dach zyskał pokrycie z blachodachówki o grafitowym kolorze. Wykonane zostały także nowe orynnowania, obróbki blacharskie, a także instalacja odgromowa. Prace związane z dachem sfinansowano ze środków własnych. Dzięki temu można było zainstalować panele fotowoltaiczne, co również wchodziło w zakres projektu termomodernizacji.

UM Raciąż, DZ

Hala Sportowa w nowej odsłonie

Po zeszłorocznych pracach w ramach projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, które obejmowały ocieplenie ścian, wymianę okien i wykonanie elewacji na Hali Sportowej przy Stadionie Miejskim im. Jerzego Arceusza, następnie zaczęły się działania wewnątrz budynku. Część z nich wchodziła w zakres termomodernizacji jak np. wykonanie sufitu i nowej podłogi.

Natomiast w ramach projektu „Remont Hali Sportowej w Gminie Miasto Raciąż”, którego realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego, m.in. wymieniono instalację elektryczną, wyremontowano pomieszczenia socjalno-bytowe czy obito ściany materiałami wykorzystywanymi w obiektach sportowych. Ze środków własnych Gmina Miasto Raciąż sfinansowała remont dachu, który okazał się niezbędny i obejmował wymianę całej konstrukcji nośnej dachu, która straciła swoje właściwości, a także zainstalowanie nowego pokrycia.

Po zakończeniu prac hala z pewnością stanie się jedną ze sportowych wizytówek Raciąża.

UM Raciąż, DZ

Projekt pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Kolejne prace na Hali Sportowej

W ostatnim czasie wykonane zostały ostatnie prace wewnątrz budynku Hali Sportowej przy Stadionie Miejskim im. Jerzego Arceusza w Raciążu. Po szeregu działań, które odbyły się na wielu płaszczyznach, Hala zyskała zupełnie nowy wygląd.

Przypomnijmy, że pierwsze prace przeprowadzono już na początku 2019 roku, kiedy przystąpiono do realizacji projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, którego Hala Sportowa była jedną z części. Pierwszy etap zakładał wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian, a także wykonanie nowej elewacji. Kolejnym było gruntowne wyremontowanie wnętrza obiektu. Prace rozpoczęły się jesienią 2019 roku i objęły bardzo szeroki zakres działań – wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont pomieszczeń socjalno-bytowych, remont schodów czy obicie ścian materiałami wykorzystywanymi w obiektach sportowych z montażem stałych elementów wyposażenia hali. Na tę inwestycję Burmistrz Mariusz Godlewski pozyskał 120 tysięcy złotych dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Po wykonaniu specjalistycznej ekspertyzy okazało się, że wymiany wymaga cała konstrukcja nośna dachu, wraz z jego pokryciem. Tę niezbędną inwestycję Gmina Miasto Raciąż pokryła środkami z własnego budżetu.

Kolejny etap remontu rozpoczął się od podpisania umowy 17 sierpnia 2020 r., na mocy której Gmina Miasto Raciąż otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego 40 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja hali sportowej poprzez utworzenie stref cardio, fitness i odnowy biologicznej”. Dzięki tym środkom zmodernizowane zostały szatnie dla zawodników, zainstalowano nowe natryski, a także saunę fińską. Prace wykonała firma Ready Stand Expo z Raciąża. Wszystkie wykonane prace sprawiły, że obiekt zyskał zupełnie nowy wygląd i stał się jedną ze sportowych wizytówek naszego miasta, a także „domem” dla Błękitnych Raciąż. Nie mamy wątpliwości, że niejeden okoliczny klub będzie zazdrościł zawodnikom grającym i trenującym przy sportowej takiej bazy treningowej.

Jestem bardzo zadowolony z faktu, jak w tej chwili, po pracach związanych z termomodernizacją i remontem wnętrza prezentuje się budynek hali. Zdawałem sobie sprawę, że jego stan nie jest najlepszy, dlatego podjąłem decyzję o włączeniu go do projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. Inne rozwiązanie, jak np. budowa nowego tego typu obiektu nie wchodziła w grę, ponieważ miasto nie dysponuje wystarczającym budżetem, a koszt nowej hali opiewałby na kwotę kilku milionów złotych. Obecnie Hala jest praktycznie jak nowa, zarówno od strony zewnętrznej jak i od środka. Cieszę się, że mamy obiekt, z którego będzie korzystać młodzież grająca w naszym klubie, której potrzeby jako Burmistrzowi Raciąża mocno leżą na sercu. Liczę na to, że budynek posłuży nam w tej odsłonie przez długie lata – powiedział naszej redakcji Burmistrz Mariusz Godlewski.

DZ

Projekt pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020