Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej

40 tysięcy na modernizację hali

17 sierpnia w Ciechanowie Burmistrz Mariusz Godlewski wraz z Panią Skarbnik Marią Karwowską podpisał umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja hali sportowej poprzez utworzenie stref cardio, fitness i odnowy biologicznej” ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Gmina Miasta Raciąż otrzymała na ten cel 40 tys. złotych i dzięki tym funduszom zmodernizowane zostaną szatnie wraz z łazienkami, zakupione i zamontowane zostanie nowe nagłośnienie i zainstalowana zostanie sauna fińska. Dzięki pozyskanym środkom zostanie wykonany kolejny krok w kierunku modernizacji hali przy Stadionie Miejskim, tak by stała się centralnym punktem infrastruktury sportowej w naszym mieście.

Przypomnijmy, że hala przy ulicy Sportowej została objęta projektem pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. Podczas prac przy jego realizacji m.in. wymieniono drzwi oraz okna, docieplono ściany i wykonano nową elewację. Pozyskana przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego dotacja z Województwa Mazowieckiego umożliwiła także zrealizowanie projektu „Remont Hali Sportowej w Gminie Miasto Raciąż”, w ramach którego wymieniona została instalacja elektryczna i wyremontowano pomieszczenia socjalno-bytowe. Ze środków własnych Gmina Miasto Raciąż sfinansowała wymianę całej konstrukcji nośnej dachu, która straciła swoje właściwości, a także zainstalowanie nowego pokrycia.

DZ