Zmiany w PGKiM sp. z.o.o. w Raciążu

30 czerwca 2020 r. podczas posiedzenia Rada Nadzorcza PGKIM sp. z.o.o. w Raciążu powierzyła funkcję prezesa spółki Panu Robertowi Pniewskiemu. Pan Robert Pniewski jest absolwentem XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, a także Politechniki Warszawskiej, gdzie na wydziale mechaniczno-technicznym ukończył kierunek o specjalności technologia i budowa maszyn. Ukończył również studia podyplomowe na ówczesnej Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie, na kierunku wycena nieruchomości. Po zakończeniu edukacji rozpoczął działalność gospodarczą w branży elektromechaniki dźwigowej zajmując się remontami, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych, dźwigów towarowych, osobowych i elektrowciągów. Od 2005 roku prowadził własną działalność ogólnobudowlaną. Od maja 2019 roku był pracownikiem Urzędu Miejskiego, gdzie jako podinspektor do spraw technicznych, budownictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji koordynował działania mające na celu poprawę stanu infrastruktury miejskiej, zieleni miejskiej, bieżącego utrzymania dróg i innych elementów wpływających na poprawę ogólnego wizerunku miasta.