Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ne. KM.271.2.2020 z dnia 30.12.2020r. w spr. „Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – w podziale na dwie części”.