Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – w podziale na dwie części”